Дали сме пораснали достатъчно, за да спрем да търсим икономически растеж?

Свидетели сме как всякакви икономисти, специалисти, лобисти непрекъснато мантруват с уж универсалното решение на ситуацията, в която се намира света, именно Икономически растеж, но нека видим какво всъщност седи зад тази „панацея”. По дефиниция икономически растеж е нарастването на общия обем и стойността на стоките и услугите, произвеждани от дадена икономика в определен период, в сравнение с предходен. Ако стoйността на стоките и услугите за дадена икономическа област е по-висока от предходната година, то тя има позитивен ръст, обикновено наричан „икономически растеж“. Ако в дадената година има по-малка стойност от предходната на произведеното и продаденото, то има „негативен икономически растеж“, още наричан „рецесия“ или „депресия“.

От казаното по-горе се вижда, че ако не искаме „рецесия“ или „депресия“, трябва да растем, но нека видим какво означава това на практика в отделните сфери на икономиката:
1. Производство:
- Производство на повече стоки, ако може с по-висока себестойност, но поради конкуренцията с по-ниска, за да може да се продава по-лесно.
- Техника – производство на добре изглеждащи, но нискокачествени продукти. Нискокачествени, защото се използват по-евтини материали за производство и с цел да се развалят по-бързо, за да си купят потребителите нови – планирано остаряване. Това е свързано с неизмеримо количество отпадъци.
- Фармацевтика – продажба на повече лекарства, т.е. създаване на нови болести и нелекуване на лечимите – ако хората са здрави, няма растеж!
- Оръжейна индустрия – Растежът на тази индустрия е свързан с война!
2. Храни и семена – ГМО – всички знаем, колко са невкусни тези храни и по-малко знаят, че големи корпорации патентоват гени и забраняват свободната размяна на семена с цел растеж!
3. Строителство – растеж в тази сфера означава повече бетон и по-малко природа.
4. Текстил и облекло – на мода са скъсани и изтъркани дрехи, които да имат по-кратък живот с цел да се купят нови – растеж.
5. Енергодобивна промишленост – въпреки че още Никола Тесла открива евтината, неограничена и достъпна за всеки енергия, енергодобивните корпорации прикриват това и ни предлагат тяхната скъпа и замърсяваща енергия с цел растеж.
6. Дърводобивна промишленост – с цел растеж се изсичат белите дробове на планетата.
Примери има много, но картината е ясна, икономически растеж (ИР) означава спад в качеството на живот на хората, а и в крайна сметка е невъзможно да продължава, защото ресурсите на планетата са ограничени и именно затова кризите са все по-често явление.
Друг аспект на ИР е че той помага на по-приспособените към него компании (все повече корпорации) да стават все по-големи, което им позволява да правят икономии от мащаба – икономически термин, който се изучава заедно с термина загуби от мащаба. Правенето на икономии от страна на корпорациите е свързано с намаляване на разходите, които те правят. Тези техни разходи са приходи за по-малките компании и за самите хора, които биват освобождавани от работа. Нарастването на броя и размера на корпорациите в крайна сметка води до там, че има все по-малко потребители на техните продукти и че всъщност те сами режат клона, на който седят. Дори Вселената расте и се свива, а икономистите говорят само за растеж. Растат само клетките на тази болест, която заради своите печалби фармацевтичните компании твърдят, че е нелечима. Предлагат ни терапия с кризи, което ломи и здравите клетки, и в повечето случаи не помага!
На този етап световната икономика е една финансова пирамида (постоянен растеж) в съвкупност с Монопол (играта) с частичен регулатор инфлация и кризи, но както е известно, и при финансовите пирамиди и при играта на Монопол накрая печеливши много няма.

Решението е УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ:
Устойчиво развитие е начин на използване на природните ресурси, който цели да задоволи човешките нужди, като същевременно запазва естествения баланс в околната среда, така че тези потребности да могат да бъдат задоволявани както в текущия момент, така и в далечно бъдеще. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:
- постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;
- опазване и подобряване на околната среда и за в бъдеще.
Измеренията на устойчивото развитие са 4: – социално; – икономическо; – екологично; – институционално.

И тук идва въпросът Дали сме пораснали достатъчно, за да спрем да търсим икономически растеж?

Няма коментари

*