За летенето

Когато хирургът се измие и преди да му асистират с ръкавиците, трябва да остави ръцете му да изсъхнат естествено. В такъв момент има едно естествено нетърпение и независимо от възрастта си и какви да е други определители, той започва да прави причудливи движения, за да ускори процеса. Асоциациите, които предизвиква това пърхане с ръце, се оказват доста универсални за различните държави.

В България обикновено другите присъстващи казват със силна ирония, хапливост и язвителна насмешка в тона:

- Хе, хеееее… Няма да можеш да литнеш! Хе, хе…с пресилен „смях“ или по-често изкривени звуци на злобоизлияние.

В Германия обикновено те поглеждат съзаклятнически и всеки път въодушевено подканят:

- Хайде, малко по-силно! Ти можеш да летиш!

След което остават с радостта си от самата мисъл, че някой го може.

Няма коментари

*