Бразилия без думи

Gabriel LordêlloMosaico Imagem6
Gabriel LordêlloMosaico Imagem5
Gabriel LordêlloMosaico Imagem4
Gabriel LordêlloMosaico Imagem3
Gabriel LordêlloMosaico Imagem2
Bate Flecha, Guacui, Espírito Santo
Brasil, Espirito Santo, Guacui, Cultura, Bate Flecha, Foto Gabriel Lordello- Mosaico Imagem
Gabriel LordêlloMosaico Imagem7
Gabriel LordêlloMosaico Imagem8
Gabriel LordêlloMosaico Imagem9
Gabriel LordêlloMosaico Imagem10
Gabriel LordêlloMosaico Imagem11
Gabriel LordêlloMosaico Imagem13
Gabriel LordêlloMosaico Imagem14
Gabriel LordêlloMosaico Imagem15
Gabriel LordêlloMosaico Imagem16
Marco CeottoMosaico Imagem2
MarcoCeottoMosaicoImagem3
Tadeu BianconiMosaico Imagem
Tadeu BianconiMosaico Imagem1
Tadeu BianconiMosaico Imagem3
Tadeu BianconiMosaico Imagem4
TadeuBianconiMosaicoImagem5
Gabriel LordêlloMosaico Imagem
Gabriel LordêlloMosaico Imagem12
Marco CeottoMosaico Imagem1
« »

Изключително трудно е да добиеш представа за една толкова голяма, красива и разнолика страна като Бразилия с няколко снимки…Следвайки максимата, че 1 снимка е равна на 100 думи избрахме да я погледнем през погледа на Gabriel Lordello, Tadeu Bianconi и Marco Ceotto от фотографска агенция Mosaico Imagem.

www.mosaicoimagem.com.br

Няма коментари

*