Свържете се с нас

И-мейл:
mail@provo.bg
provobyasas@gmail.com
Подкрепете ни!

Списание PROVO е открита, свободна и независима медия.
Целим да информираме своите читатели и да провокираме гражданското им самосъзнание.
Подкрепяме добрите каузи и новите идеи, даваме гласност на истински значимите прояви и креативните личности.