PROVO Magazine

Утопиите и дистопиите, както черното и бялото, не са хроматични цветове, не съществуват в спектъра...

„Разнася се като вирус“ Достатъчно е да цъкнете няколко пъти в коя да е търсачка,...

Съпротивата срещу американизацията предлага могъщо (макар и частично) обяснение на вътрешния антилиберализъм в Централна Европа...

Франция беше сред страните в които през пролетта коронавируса се разпространи най-бързо. На какво според...

Коронавирусът и последиците от социалната изолация промениха изцяло живота на хората на изкуството. Стефан Иванов...

Идеята на настоящото издание е да представи вижданията на подбрани от редакцията български общественици, изявени...

Текстът се опитва да осмисли началото на българския авторски героичен епос, чиято структура  е изнамерена...