PROVO Magazine

Скъпи приятели, и преди всичко чуждестранни журналисти и редактори, Тези дни получавам от вас много...

Светла Енчева е магистър по философия от СУ „Св. Климент Охридски“, била е и асистент...

Концепцията за корпоративна социална отговорност е успешна бизнес стратегия за устойчиво развитие, която освен че...

Влизам в християнска църква, в мюсюлманска джамия или в еврейска синагога и виждам само един олтар (Руми) През изминалото лято “Двореца” в град Балчик...

    – Няма там, аго, по вази, няма там стени таквизи, зиме със здравчец...