PROVO Magazine

Влизам в християнска църква, в мюсюлманска джамия или в еврейска синагога и виждам само един олтар (Руми) През изминалото лято “Двореца” в град Балчик...

    – Няма там, аго, по вази, няма там стени таквизи, зиме със здравчец...