PROVO Magazine

В мътното и възторжено време на зимата на `89 – време на ентусиазми и надежди...

Един от поетите на палестинската национална революция или поет на изгнанието и на изгубената родина....