PROVO Magazine

Дарин Тенев е главен асистент по теория на литературата в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Завършил...

Десислав Капламаджиев е роден във Варна, през 1993 г. завършва II МГ “Д-р Петър Берон”, от...

Драго Джуров е роден през 1977 в Русе. Печели стипендия за следване в Hitotsubashi University в...