PROVO Magazine

Дали сме пораснали достатъчно, за да спрем да търсим икономически растеж?

Свидетели сме как всякакви икономисти, специалисти, лобисти непрекъснато мантруват с уж универсалното решение на ситуацията, в която се намира света, именно Икономически растеж, но нека видим какво всъщност седи зад тази „панацея”. По дефиниция икономически растеж е нарастването на общия обем и стойността на стоките и услугите, произвеждани от дадена икономика в определен период, в сравнение с предходен. Ако стoйността на стоките и услугите за дадена икономическа област е по-висока от предходната година, то тя има позитивен ръст, обикновено наричан “икономически растеж”. Ако в дадената година има по-малка стойност от предходната на произведеното и продаденото, то има “негативен икономически растеж”, още наричан “рецесия” или “депресия”.

От казаното по-горе се вижда, че ако не искаме “рецесия” или “депресия”, трябва да растем, но нека видим какво означава това на практика в отделните сфери на икономиката:
1. Производство:
– Производство на повече стоки, ако може с по-висока себестойност, но поради конкуренцията с по-ниска, за да може да се продава по-лесно.
– Техника – производство на добре изглеждащи, но нискокачествени продукти. Нискокачествени, защото се използват по-евтини материали за производство и с цел да се развалят по-бързо, за да си купят потребителите нови – планирано остаряване. Това е свързано с неизмеримо количество отпадъци.
– Фармацевтика – продажба на повече лекарства, т.е. създаване на нови болести и нелекуване на лечимите – ако хората са здрави, няма растеж!
– Оръжейна индустрия – Растежът на тази индустрия е свързан с война!
2. Храни и семена – ГМО – всички знаем, колко са невкусни тези храни и по-малко знаят, че големи корпорации патентоват гени и забраняват свободната размяна на семена с цел растеж!
3. Строителство – растеж в тази сфера означава повече бетон и по-малко природа.
4. Текстил и облекло – на мода са скъсани и изтъркани дрехи, които да имат по-кратък живот с цел да се купят нови – растеж.
5. Енергодобивна промишленост – въпреки че още Никола Тесла открива евтината, неограничена и достъпна за всеки енергия, енергодобивните корпорации прикриват това и ни предлагат тяхната скъпа и замърсяваща енергия с цел растеж.
6. Дърводобивна промишленост – с цел растеж се изсичат белите дробове на планетата.
Примери има много, но картината е ясна, икономически растеж (ИР) означава спад в качеството на живот на хората, а и в крайна сметка е невъзможно да продължава, защото ресурсите на планетата са ограничени и именно затова кризите са все по-често явление.
Друг аспект на ИР е че той помага на по-приспособените към него компании (все повече корпорации) да стават все по-големи, което им позволява да правят икономии от мащаба – икономически термин, който се изучава заедно с термина загуби от мащаба. Правенето на икономии от страна на корпорациите е свързано с намаляване на разходите, които те правят. Тези техни разходи са приходи за по-малките компании и за самите хора, които биват освобождавани от работа. Нарастването на броя и размера на корпорациите в крайна сметка води до там, че има все по-малко потребители на техните продукти и че всъщност те сами режат клона, на който седят. Дори Вселената расте и се свива, а икономистите говорят само за растеж. Растат само клетките на тази болест, която заради своите печалби фармацевтичните компании твърдят, че е нелечима. Предлагат ни терапия с кризи, което ломи и здравите клетки, и в повечето случаи не помага!
На този етап световната икономика е една финансова пирамида (постоянен растеж) в съвкупност с Монопол (играта) с частичен регулатор инфлация и кризи, но както е известно, и при финансовите пирамиди и при играта на Монопол накрая печеливши много няма.

Решението е УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ:
Устойчиво развитие е начин на използване на природните ресурси, който цели да задоволи човешките нужди, като същевременно запазва естествения баланс в околната среда, така че тези потребности да могат да бъдат задоволявани както в текущия момент, така и в далечно бъдеще. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:
– постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;
– опазване и подобряване на околната среда и за в бъдеще.
Измеренията на устойчивото развитие са 4: – социално; – икономическо; – екологично; – институционално.

И тук идва въпросът Дали сме пораснали достатъчно, за да спрем да търсим икономически растеж?

Facebook Comments
Споделете публикацията:
Avatar

Provo Magazine

Provo.bg е открита, свободна и независима медия. Целим да информираме своите читатели и да провокираме гражданското им самосъзнание, да пробудим народа от летаргията, да го извадим от бездействието, да го накараме да повярва, че заедно можем повече.

Вижте публикациите на този автор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *