PROVO Magazine

От всички стени, които ни заобикалят, най-трудно преодолимите са онези, които сме изградили сами около...

Историята След Втората световна война Берлин е поделен между страните-победителки (СССР, САЩ, Великобритания и Франция)...