PROVO Magazine

“Новият” политически елит, който се появи, не бе нищо друго освен старата номенклатура, своевременно пригодила...