PROVO Magazine

Текстът се опитва да осмисли началото на българския авторски героичен епос, чиято структура  е изнамерена...