PROVO Magazine

Анастасия Валериева Стоилова e студентка в СУ „Св. Климент Охридски“, пети курс, специалност славянска филология, профил...

Руслан Трад в момента завършва PR в Софийски университет “Св. Климент Охридски” (роден и живее в...