PROVO Magazine

Руслан Трад в момента завършва PR в Софийски университет “Св. Климент Охридски” (роден и живее в...