PROVO Magazine

Текстът се опитва да осмисли началото на българския авторски героичен епос, чиято структура  е изнамерена...

Един от поетите на палестинската национална революция или поет на изгнанието и на изгубената родина....