PROVO Magazine

Неизбежно ли е процесите на разпадане на Близкия изток, които продължават с десетилетия, да доведат...