PROVO Magazine

“Новият” политически елит, който се появи, не бе нищо друго освен старата номенклатура, своевременно пригодила...

Какво ражда утопиите? А антиутопиите? Човечеството се лута в своите представи за справедливост и несправедливост,...