PROVO Magazine

Считам, че трябва да се направи разграничение между понятията “имиграция” и “миграция”. Имиграцията се случва...

Миграция, емиграция, реемиграция, бежанство, репатрация, депортация. Това са думи за преселване, напускане, пристигане, завръщане. Зависят...