PROVO Magazine

При население на планетата от 7.3 милиарда души и 1.2 милиона загиващи годишно по време...

Златко Ангелов е автор на мемоарната книга „Communism and the Remorse of an Innocent victimizer“...