PROVO Magazine

Наричат ме автор на фентъзи, но започвам да мразя това опреде­ление. Защо? Защото онова, което...

Дали думите, изписани на прага на пъкъла „О вий, кои престъпяте тоз праг, надежда всяка...