PROVO Magazine

Светла Николова е председател на Сдружение “АГРОЛИНК”. От 1999 г. досега е ръководила и участвала...