PROVO Magazine

Химично съединение е съединение на атомите на два и повече химични  елемента, при което се получава ново вещество с определени химични  свойства...