PROVO Magazine

В самото естество на тоталитарните режими е залегнало изискването за неограничена власт. Такава власт може...