PROVO Magazine

Идеята на настоящото издание е да представи вижданията на подбрани от редакцията български общественици, изявени...

Стефан Цанев е драматург, поет и писател, роден на 07.08.1936 г. в с. Червена вода, Русенска...