PROVO Magazine

Идеята на настоящото издание е да представи вижданията на подбрани от редакцията български общественици, изявени...

Историята След Втората световна война Берлин е поделен между страните-победителки (СССР, САЩ, Великобритания и Франция)...