PROVO Magazine

Какви бяха най-ранните ти стъпки във фотографията? Спомняш ли си първата снимка с която наистина...

Цветелина Орешкова е завършила Педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”, а към момента  е отдадена основно на отглеждането...