PROVO Magazine

Считам, че трябва да се направи разграничение между понятията “имиграция” и “миграция”. Имиграцията се случва...